Screen has two strips lighter normal

Screen has two strips lighter normal

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

Change your background to a solid color, do you still see the diagonal stripe?

door

Voeg een opmerking toe