Ga door naar hoofdinhoud

10-megapixel Kodak point-and-shoot camera.

8 Vragen Bekijk alle

My camera doesn't work

My camera doesn't work when I prees on or off

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Most likely your batteries are dead or an usuitable kind. Try with fresh major brand alkaline batteries and ensure they’re inserte thecorrect way round.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Mahmoud Bahaa what have you checked? Try some new batteries and let us know what it does.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mahmoud Bahaa zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 37