Why is my lockscreen keep glitching with pixels

it is glitching on my lockscreen and i cant see my password or anything how do i fix it

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe