My phone screen has been showing blackberry

My phone has been showing Blackberry even after I charged it the whole day …what could be the problem ?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe