Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

turns on but Not Booting

turns on, white screen, no tone, fan not running. hard drive making noise.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

A failed hard drive can cause this. Try starting from your system installation disk, "C" key. Run disk Utilities from the installation disk if you can get it up.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

Commentaar:

Here's how to replace the PATA hard drive: iBook G4 14" 1.42 GHz Hard Drive Replacement

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Dave Stather zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 586