Ga door naar hoofdinhoud

NIBP pump failure in cardiac monitor

My 5 para Cardiac momitor doesnt record blood pressure and ECG

Says NIBP pump.failure for Blood pressure

Please help

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Check for cuff or hose pipe if not resolved, connect to bio medical engineer to check for motor gasket

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Dr.Mehul Lohana zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 112