when I turn on get card door open, although it is closed

Card door is closed but still says its open, no clips missing

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe