Can I update the logic board to a later model

I would like to update my logic board to a 2014-15 logic board on my early 2013 MacBook pro 15”

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe