Ga door naar hoofdinhoud

Print documents and photos Scan, Copy, Print and fax

18 Vragen Bekijk alle

says out of paper

there is paper in the paper tray, tell it to print and get message that i am out of paper. it is not reading that there is paper in the tray

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Sounds like the paper dust is preventing the rollers to work properly, give this a try: HP Printers - An 'Out of Paper' error displays, printer does not pick paper

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

ROBERT SPIRIDY zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 7

Altijd: 250