Tv 72' Mitsubishi Dlp.

0 was powering up I plug it in backwards no power now.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe