How to release the steering column washer from the worm gear?

How to release the steering column washer from the worm gear? The up/down adjustment is stuck.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe