My headphones wont power on tried new battery no corrosion

My head phones wont power on… no corrosion and have tried several batteries.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe