iPad not connecting to wifi

iPad has stopped connecting to wifi. Try reseting the network setting. Nothing seems to work

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe