Ga door naar hoofdinhoud

iMac G5 screen 17 A1144

Im looking for an imac G5 17inch a1144 LED Screen, where can i get it?, please post any possibilities...

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
1 Opmerking

Are you having problems with vertical stripes?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Unfortunately there aren't any in stock here but you may find a LCD screen on eBay or any mac online shop. Just put your identifiers into google and you'll find plenty.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jisos zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 705