Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Reparatiehandleidingen voor beeldschermen.

309 Vragen Bekijk alle

How to removed this type of ribin cable?

Block Image

, latches move in derection of arrows but even when i press them i seem to be unable to detach the stupid cable.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Lift the silver piece upward, and then slide out the cable.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

danielius kodis zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 13