Ga door naar hoofdinhoud

The Le Pan II was released October 2011. The device has a rear facing camera and a battery life of 6 hours.

6 Vragen Bekijk alle

How do I go about getting a charger

what kind of charger can I get for this I cant find my charger

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hello!

Check this search on google, Click HERE.

I hope that helps.

Cheers.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

terri zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 37