Ga door naar hoofdinhoud

The first model of iPhone, Model A1203 with 4, 8, or 16 GB capacity and an aluminum back. Repair requires a significant amount of prying, and may require some soldering. This page aims to help users troubleshoot, fix, and seek help for the iPhone 2G.

224 Vragen Bekijk alle

My iPhone 2G Power button dosen’t work

My iPhone 2G Power button dosen’t work

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Needs replacing… That was one of the most problematic features was the power buttons failing

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

raquel.zambrano78 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 123