When I open explorer it starts blinking and settings are not opening

When I open windows explorer it starts blinking and gets close itself. Settings are not opening and applying some keyboard buttons are not working

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe