Why is there white smoke and not over heating

White smoke come from the hood and not over heating

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe