Dies when clutch peddle is let out

Why does the engine die when the clutch peddle is let out

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe