The battery is stuck

The battery is stuck inside the camera…how can I get it out?

HELP!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Dern thing is still stuck!

door

Voeg een opmerking toe