My polar 450 charging port is damaged. Can it be replaced?

Polar 450 charging port not charging

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe