Ga door naar hoofdinhoud

MacBook Air A1932 Keyboard Replacement

I am struggling to find an instructional video for this specific model to lead me through a repair. Any guidance or a link would be greatly appreciated!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Look my answer in this post:

What do I need to do exactly to replace keyboard?

Resume change the upper case.

MacBook Air 11" Early 2015 Upper Case Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Rob Hamill zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 3

Afgelopen 7 dagen: 12

Afgelopen 30 dagen: 48

Altijd: 2,197