My touch screen doesnt work cant operate the watch

my touch screen doesnt work i cant operate the watch

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe