Ga door naar hoofdinhoud

The first generation Neon was introduced in January 1994 and manufactured until August 1999. It was available as a four-door notchback sedan and a two-door notchback coupe.

29 Vragen Bekijk alle

speedometer does not work

speedometer does not work checked codes had p 0500 (vss bad ) replaced vss still not working (no codes ) replaced instrutment cluster .still not working .replaced engine computer .still not working . replaced connector to vss .still not working . any ideas ?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Have you checked the output gear on the transaxle to see if the gear is damaged or broken. It sounds like it's not spinning the sensor.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Dale Packard zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 26