Ga door naar hoofdinhoud

The Motorola Droid 2 (A955) is the fifth phone in Verizon's Droid line.

12 Vragen Bekijk alle

How can I remove the screen cover to clean it?

Some paint thinner spilled on my Motorola Droid 2 Global. Now, most of the screen is extremely dim. How can I remove the screen cover to soak up the remaining thinner and restore the ability to see the screen as before?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

try using one of the guides linked on the right under the picture of your phone

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Clancy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 1,016