My phone stuck on logo lenovo

Hi,Ihave lenovo A319 stuck on logo lenovo and power supply stuck at 0,5 no room fix the issue

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe