Why does my headlight and tail light blink when I turn my blinkers on

My headlight and tail light blink when i turn either one of my blinkers on. Why is that?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe