Touch screen not working

Touch screen not working Nexus 5

Please help

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe