Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

MacBook Pro models with a 15" display

8392 Vragen Bekijk alle

My touchpad does not click - however if I tap it works.

Does this problem require a motherboard replacement? Also my Lightning port is loose. have a:

MacBook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013)

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Sometimes the battery will swell in these causing the trackpad click to not work any longer. I’d suggest bringing it to any competent local shop (not Apple) for a quote.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Rich Friedlaender zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 12