Ga door naar hoofdinhoud

A portable, rechargeable jumpstarter that can provide instant jumpstarts for cars and trucks.

24 Vragen Bekijk alle

Vector Veco 10s I don't have a car charger or plug

I have a 300 amps vector 12 volt DC. But I don't have a car charger or plug how and where can I get one it's model veco10s 5 second 225 amps dc can you help me fine a

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hi,

Here’s one

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Katherine Hanagata zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 14

Altijd: 104