Why am I getting a connection error when connecting ODB

i get a connection error code when I hook up ODB on my 2002 yukon

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe