not keep warm long

The rice cooked doesn’t keep warm over night longer

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe