Ga door naar hoofdinhoud

The Range Rover Sport was prefigured by the Range Stormer concept car, introduced at the 2004 North American International Auto Show.

11 Vragen Bekijk alle

Why is my car blowing white smoke

My car is blowing white smoke I have changed the spark plugs I have cleaned the injectors what could be the reason

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

I think I do and itsalotof smoke constant

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Could be a blown head gasket. Does the smoke have a sweet smell? If it does then you definitely have a blown head gasket.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

danish Khan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 20

Altijd: 275