Ga door naar hoofdinhoud

Scientific calculator by Casio with 252 functions and full dot matrix display. It also features a Replay function and seven variable memory.

11 Vragen Bekijk alle

Casio Calculator Button display 0 when I press number 1

The 2nd to last row on the number pad on the calculator displays the units below it.

When I press number “1” it shows “0”

When I press “2” it shows “ . ”

when I press “3” it shows EXP

When I press “-” it press “EXE” (enter)


whatever I press on the 2nd to the last row displays the units that are in the last row.

Please help me thanks.

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

I fixed it boys, I opened it up and blew under the circuit board and the rubber piece

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Tempést zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 15

Altijd: 614