Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Apple's fourth-generation smartwatch, with optional cellular connectivity, released September 21, 2018.

87 Vragen Bekijk alle

Apple Pay unable to setup after screen replacement on Apple Watch

I have replaced crack screen on my Apple Watch S4. Every function is ok except Apple Pay. No matter what, it kept prompting error in setting up Apple Pay, even I have resetted, restored as new watch, updated OS ver to 6.2.5

is it because the NFC module in the watch is paired with the old screen? Anyway, to reset such module?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Did you transfer the NFC module on the back of the display over to your new display?

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

Commentaar:

The nfc module able to port over to new display? If yes, then probably the repairer did not do so.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

sohbengkuan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 70