Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Apple's fourth-generation smartwatch, with optional cellular connectivity, released September 21, 2018.

86 Vragen Bekijk alle

Screen replacement on a Apple Watch series 4

I replaced my screen through the diy guide. I bought an other Apple Watch for spare parts - had a working lcd and I switched the part and nothing showed on the display…

I tried the broken display on the other watch nothing showed switched both displays back to original body’s nothing works… am I missing something

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

You think it’s the flex cable and not the watch or display ?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Gurmukh Sagoo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 193