Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Model A1236 / 4 or 8 GB capacity

159 Vragen Bekijk alle

What video format/codecs files can play?

What type of video format (codecs) files can iPod Nano 3rd Generation play?

Thanks.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

MP3

MP4

MP4 (Audio)

AAC

H.264

M4V

And a few other codecs but these are the major ones

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

Commentaar:

These are all of the codecs, video & audio

Here are the ones for video

MP4

M4V (Stuff bought on iTunes)

door

At 320x240 Pixels (though itunes may automaticly scale higher resolutions)

door

Hi.

I converted to H.264 with RP Converter and does not play.

door

Hi again.

It's ok now. I was using simple windows explorer to copy, but i have to use a program to transfer the files. Thanks.

door

The best way to put media on an iPod is with iTunes

door

2 commentaren meer tonen

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Solipsista zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 14

Altijd: 7,075