ccolpad legacy and the sound stopped working

Ok so I have a ccolpad legacy and the sound stopped working what to do

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe