Repairing /Finding the TSOP in trackpad cable of MacBook Pro mid 2010

Block Image

this is the Image of trackpad cable, can someone tell where is the Palm rest sensor, in this circuit.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe