My display is coming out loose. But it is working. How can I fix it?

My j7 2016 display is coming out loose. But it is working. How can i fix it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

Can you post some pictures?

door

Display bitter Display

door

Voeg een opmerking toe