My phone screen is not responding

my phone screen s not responding at all. Pls wat should I do.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe