Ga door naar hoofdinhoud

The Polaroid Cube is a splash-resistant, shockproof, and mountable camera that takes 6 megapixel pictures and shoots videos in 720p or 1080p HD.

12 Vragen Bekijk alle

I'm looking for battery

Where can I find the battery for my polaroid cube?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here’s the guide to get to it Polaroid Cube Battery Replacement

You’ll need a Fuji 402424 Lithium Ion (Pouch) battery 240mA 4.8V

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

1 Opmerking:

where can i find it ????

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

stefaniadelogu zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 677