Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Issue with opening downloads.

The “Downloads” folder on my PC won’t open from the regular “My PC” screen some of the time. When this happens, I can only open my downloads by entering “Downloads” straight into the search bar on the left bottom of my home screen.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

There is most likely a problem with one or more of the locations the "Downloads" library is trying to access. Try updating the file path for "Downloads" under the properties to a new location.

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Scott P. zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 48