No sound for keys to the F and lower to the left middle C

Why No sound for keys to the F and lower to the left middle C?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe