Ga door naar hoofdinhoud

Samsung's flagship phone-with-stylus and the successor to the Note8, released August 2018. Features a 6.4" display and up to 512 GB of onboard storage.

85 Vragen Bekijk alle

The screen on my phone after replacing screen digitizer and frame comb

Just replaced frame, screen, digitizer in a combo already together kit and the top and bottom of the screen(about half inch on either side is black..the whole screen is showing like it should but it's sjust smaller. Any ideas on what I may have did?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Can you add a picture of what the screen looks like?

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Is it a good quality screen, it doesn’t sound like it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Afbeeldingsinhoud bekijken:

Block Image

Block Image

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Scott Howell zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 87