Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

L button not working. Not sticky.

I’m not sure why this would happen. I don’t know if i was just irresponsible or if it just happened but my L button is no longer working. Would it be gunk? All the other buttons still work. Should I get a used joycon if I can?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Yes is sound like you got something sticky under there. I don’t really know any way to get it out. Purchasing a used Joy-Con is definitely an option.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

reesesbars zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 12

Afgelopen 7 dagen: 64

Afgelopen 30 dagen: 357

Altijd: 5,922