Ipad mini logicboard swap (compatibility)

Hi there,

I there any chance to swap an ipad mini 1 logic board with a logic board from ipad mini 2?

are the connectors layout the same and compatible?

Thank you

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe