got power but it not cranking or turning over

I got power but it not cranking or turning over it not saying nothing at all

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe