Ga door naar hoofdinhoud

Guides and repair information for the 4th generation of the BMW 7 Series / E65, E66, E67, and E68 platforms.

23 Vragen Bekijk alle

Brake lights won’t shut off

thank u for any help

module already replaced

brake lights remain on

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Have you tested the actual brake light switch? It should be located rite beside the brake pedal arm.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Gardiner zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 10

Altijd: 139